PHẦN MỀM QUẢN LƯ NHÂN KHẨU HỘ KHẨU
Dùng cho công an cấp phường, xă, thị trấn

1. Chức năng quản lư nghiệp vụ
- Quản lư hồ sơ nhân khẩu hộ khẩu
- Quản lư đối tượng có tiền án, tiền sự
- Quản lư tạm trú tạm vắng
- Bản trích lục hồ sơ của cá nhân từng loại đối tượng riêng
- Tổng hợp đối tượng của toàn địa bàn
- Trích lục hồ sơ nhân khẩu hộ khẩu
- In trịch lục hồ sơ, lư lịch và in các quyết định kèm theo
- Tra cứu t́m kiếm hồ sơ, đối tượng theo các tiêu trí Ngày tháng, năm sinh, Tên, chứng minh thư, quê quán, nguyên quán….
- Tổng hợp danh sách trang các đối tượng tra cứu
- Phân quyền quản lư cán bộ công an theo địa bàn, theo chức năng chuyên môn, nhiệm vụ
- Tổng hợp các mẫu biểu báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ công an

2.Chức năng quản lư hồ sơ dữ liệu
- Hồ sơ nhân khẩu
- Hồ sơ hộ khẩu
- Hồ sơ đối tượng tiền án
- Hồ sơ tạm trú tạm vắng
- Tổng hợp cơ sở dữ liệu theo các tiêu trí

3. Lợi ích mang lại:
- Tin học hóa ứng dụng CNTT trong nghành công an
- Sản phẩm phần mềm là công cụ hữu ích giúp các chiến sỹ công an t́m kiếm sàng lọc thông tin đối tượng trên địa bàn phụ trách
- Giúp quản lư phân công công việc hiệu quả
- Sử lư thông tin nhanh tróng chính xác trong việc điều hành tác nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Website: http://www.afcsoft.com.vn
Tel: (04) 3 628 4773 / 6 292 42 42
Fax: (04) 3628 4770.
Email:afc@afcsoft.com.vn