Có đại ca nào có các phim về Phan Kim Liên không cho xin đường dẫn Down về vợi t́m trên mạng th́ chỉ có online không down đươc.
cảm ơn nhiều