bạn no c gửi cho mnh nh vũng tu si gn cũng đc.nhưng free nh
hoạc lm bạn tnh cũng đc