Đạo diễn: Từ Chính Khang
Diễn viên: Phàn Thiếu Hoàng, Trương Đạt Minh, Quách Ái Minh
Nhà sản xuất: TVB
Thể loại: Hài hước, H́nh sự, Truyền h́nh, T́nh Cảm
Tổng số: 32 tập
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 1997
Diễn viên:
Trương Đạt Minh – Tống Thế Kiệt
Quách Ái Minh – Bạch Linh Lung
Phàn Thiếu Hoàng – Hồng Tinh
Trần Thiếu Hà – Viên Tiểu Yên
Lê Bỉ Đắc – Nghê Đông
Hồ Phong – Tống Thọ Duyên
Chu Mễ Mễ – Cổ Anh
La Quốc Duy – Phương Thiên Tín
Vụ án 1: vô thi công án (1->10):
Quách Diệu Minh – Đường Tuyết Kiều
Giang Hán – Nghiêm Phương Chính
Lư Hải Sinh – Hồng Cửu
Tuấn Hùng – Nạp Lan Hiên
Lưu Giang – Hồ Thạch Đồng / Thích Giác
Lư Thành Xương – Dương Nhị / Nghê Hán Huê
Tăng Kiện Minh – Lư Bồi Căn / Châu Thanh Ba
Tiêu Hùng – Viên Trung
Liêu Lệ Lệ – bà chủ lầu xanh
La Lan – bà đồng
Vụ án 2: ẩn h́nh hung thủ (11->20):
Ông Hồng – Dương Liễu Thanh
Đới Chí Vỹ – Vương Báo
Lư Long Cơ – Vương Hổ
Mạch Gia Luân – Long Thiên Sinh
Lư Tử Kỳ – Lương Vô Tường
Đặng Anh Mẫn – Hồ trạng sư
Vụ án 3: thiên long môn phong vân (20->24):
La Mănh – Bạch lăo đại
Lư Gia Đỉnh – Hắc lăo nhị
Quách Diệu Minh – Đường Tuyết Kiều
Lương Kiện B́nh – Thiên Tổng
Đới Thiếu Dân – Kiều sư gia
Thái Quốc Khánh – Đằng Cách
Vụ án 4: tam thập bản (24->28):
Lương Khâm Kỳ – Vơ Tam
Lương Thiếu Thu – tri huyện
Dương Tử Thao – sư gia
Vương Vỹ Lương – Lục trạng sư
Hoàng Tân – Tôn trạng sư
Hoa Trung Nam – tri phủ
Quách Đức Tín – tuần phủ
Đàm Nhất Thanh – Trung Đường đại nhân
Trương Quốc Cường – Tăng Quốc Phiên
Quách Thiếu Vân – Từ Hi thái hậu
Vụ án 5: bát quốc hội thẩm
Trương Quốc Cường – Tăng Quốc Phiên
Quách Thiếu Vân – Từ Hi thái hậu
Giang Minh Huy – Tiểu Đức Trương
Lô Trác Nam – Nhật Bản đại sứ
Hà Quốc Vinh – Sử Mật Phu
Joe Junior – thẩm phán
Trương Cẩm Đào – Tiểu HồngDownload here
Tap 1: http://ryushare.com/ea492c8a1e8/Trang.htm
Tap 2: http://ryushare.com/cd2e97e8b35/Trang.htm
Tap 3: http://ryushare.com/cd2e97e8b36/Trang.htm
Tap 4: http://ryushare.com/a186b8f6ece/Trang.htm
Tap 5: http://ryushare.com/cd2e97e8b34/Trang.htm
Tap 6: http://ryushare.com/cd2e97e8b33/Trang.htm
Tap 7: http://ryushare.com/a186b8f6ed0/Trang.htm
Tap 8: http://ryushare.com/dbbbe23937e/Trang.htm
Tap 9: http://ryushare.com/dbbbe239380/Trang.htm
Tap 10: http://ryushare.com/dbbbe239381/Trang.htm
Tap 11: http://ryushare.com/b0140347c48/Trang.htm
Tap 12: http://ryushare.com/cd2e97e8b3c/Trang.htm
Tap 13: http://ryushare.com/dbbbe239386/Trang.htm
Tap 14: http://ryushare.com/a186b8f6ed6/Trang.htm
Tap 15: http://ryushare.com/cd2e97e8b3f/Trang.htm
Tap 16: http://ryushare.com/b0140347c4b/Trang.htm
Tap 17: http://ryushare.com/ea492c8a1ef/Trang.htm
Tap 18: http://ryushare.com/ea492c8a1f1/Trang.htm
Tap 19: http://ryushare.com/bea14d9834a/Trang.htm
Tap 20: http://ryushare.com/b0140347c4d/Trang.htm
Tap 21: http://ryushare.com/ea492c8a1f3/Trang.htm
Tap 22: http://ryushare.com/b0140347c4f/Trang.htm
Tap 23: http://ryushare.com/a186b8f6eda/Trang.htm
Tap 24 1 http://ryushare.com/dbbbe239389/Trang
Tap 24 2: http://ryushare.com/45366977ac60/Tran.htm
Tap 25: http://ryushare.com/b0140347c54/Trang.htm
Tap 26: http://ryushare.com/b0140347c53/Trang.htm
Tap 27: http://ryushare.com/ea492c8a1f8/Trang.htm
Tap 28: http://ryushare.com/ea492c8a1f5/Trang.htm
Tap 29: http://ryushare.com/cd2e97e8b46/Trang.htm
Tap 30: http://ryushare.com/a186b8f6ede/Trang.htm
Tap 31: http://ryushare.com/a186b8f6edf/Trang.htm
Tap 32: http://ryushare.com/dbbbe239391/Trang.htm


pHAN 2

Vụ án 1: vô đầu tướng quân
Đàm Nhất Thanh – thôn trưởng
La Lạc Lâm – thiết đầu tướng quân
Thi Niệm Từ – A Thi Mă
Dương Anh Vỹ – Thắng Thiên Trường
An Đức Tôn – Á Phàm
Vụ án 2: quỷ sát thủ
Lưu Giang – Vô Trần đại sư
Uông Lâm – Tiểu Thanh
Khang Hoa – Cung Diễm Hồng
La Lan – Long bà
Trần An Kỳ – Phạm tú cô
Ngu Thiên Vỹ – Trần Đại Quư
Trần Miễn Lương – Lục tú tài
La Quốc Duy – Chu huyện quan
La Quân Tả – điền thất
Vụ án 3: sát giáng
Lương Kiện B́nh – Trần Thái B́nh
Quách Phong – Thanh Viễn huyện quan
Lưu Gia Huy – Giang tổng bin
Trịnh Gia Sinh – Lương Hoa
Lư Tử Kỳ – Hồ Vân
Lư Gia Đỉnh – Lương Chân
Tiêu Hùng – Vương cử nhân
Huỳnh Thiên Đạc – Lư đại phú
Vụ án 4: thiên quốc nghịch tử
Ngụy Tuấn Kiệt – Trương Tuyết Lâm
Chung Lệ Kỳ – Sở Sở
Thái Quốc Khánh – Sở Nhị Ngưu
Bạch Nhân – Mai Lệ Nương
Trần An Doanh – Cầm cô
Đặng Anh Mẫn – Ngô Tác
Lưu Gia Thông – Vương phúc
Trần Trung Kiên – Dư phúc
Joe Junior – phạm đê
Vụ án 5: Đồng Trị thập tam niên
Quảng Tá Huy – Đặng lăo sư
Quách Thiếu Vân – Từ Hy
Đặng Nhất Quân – Đồng Trị
Hà Quốc Vinh – Anh quốc đại sứ
Hoàng Tân – thái y
Vương Vỹ Lương – Tiểu An Tử
Dư Tử Minh – huyện quan[/color]


Download here
Tap 1: http://ryushare.com/49c290b0fd79/Tran.htm
Tap 2: http://ryushare.com/4aab65560d60/Tran.htm
Tap 3: http://ryushare.com/4d65e3453d90/Tran.htm
Tap 4: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d66/Tran.htm
Tap 5: http://ryushare.com/444d94d29c42/Tran.htm
Tap 6: http://ryushare.com/49c290b0fd78/Tran.htm
Tap 7: http://ryushare.com/4aab65560d61/Tran.htm
Tap 8: http://ryushare.com/4c7d0ea02d5e/Tran.htm
Tap 9: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d68/Tran.htm
Tap 10: http://ryushare.com/49c290b0fd7b/Tran.htm
Tap 11: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d69/Tran.htm
Tap 12: http://ryushare.com/4b9439fb1d82/Tran.htm
Tap 13: http://ryushare.com/4d65e3453d91/Tran.htm
Tap 14: http://ryushare.com/4aab65560d64/Tran.htm
Tap 15: http://ryushare.com/49c290b0fd7d/Tran.htm
Tap 16: http://ryushare.com/4c7d0ea02d5f/Tran.htm
Tap 17: http://ryushare.com/419316e36c5a/Tran.htm
Tap 18: http://ryushare.com/4c7d0ea02d61/Tran.htm
Tap 19: http://ryushare.com/4c7d0ea02d62/Tran.htm
Tap 20: http://ryushare.com/49c290b0fd7f/Tran.htm
Tap 21: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d6a/Tran.htm
Tap 22: http://ryushare.com/49c290b0fd80/Tran.htm
Tap 23: http://ryushare.com/4d65e3453d93/Tran.htm
Tap 24: http://ryushare.com/4c7d0ea02d64/Tran.htm
Tap 25: http://ryushare.com/4c7d0ea02d65/Tran.htm
Tap 26: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d6b/Tran.htm
Tap 27: http://ryushare.com/4d65e3453d95/Tran.htm
Tap 28: http://ryushare.com/40aa423e5c93/Tran.htm
Tap 29: http://ryushare.com/4c7d0ea02d66/Tran.htm
Tap 30: http://ryushare.com/4c7d0ea02d67/Tran.htm
Tap 31: http://ryushare.com/4aab65560d65/Tran.htm
Tap 32: http://ryushare.com/4e4eb7ea4d6c/Tran.htm


Tăng tốc độ download bằng cách mua tai khoản trả phí Mời mọi người mua tại đia chỉ để ủng hộ minh
Here
Thanks all .

Để đăng kư và mua tài khoản pre Các bạn thực hiên các bước như sau
BƯỚC 1 Register tài khoản từ 1 trong 2 địa chỉ trên
BƯỚC 2 Sau khi đăng kư song các bạn login usname và pass vào. Để nâng cấp tài khoản lên pre các bạn chọn mục RENEW PREMUIM và lụa chọn thời gian muốn úp.
BƯỚC 3: Chon link cân download và tận hương những bộ phim hay nhất.
Chúc các bạn vui vẻ